Doel

Doel – Zeeuwse kampioenen!

Judotalenten in Zeeland. Ze zijn er! Al heel jong worden ze door trainers ontdekt. Geweldig. Lekker trainen en naar mooie toernooien gaan. Ze werken hard en worden daarvoor beloond. Dat gaat prima, zolang een kind te maken heeft met het basisonderwijs.

Daarna begint het gepuzzel. Want op het voortgezet onderwijs verandert er veel. Andere lestijden, langere schooldagen, meer huiswerk. Vaak niet te combineren met topsport. Daardoor stoppen talenten nogal eens en dat is natuurlijk zonde. Zeker als je weet dat ze graag hadden willen blijven sporten op eigen niveau. Judotrainer Tonny Mulder ondernam actie en verwezenlijkte ‘de judoklas’. Sporten en leren ineen!

De judoklas! In samenwerking met het Scheldemond College in Vlissingen was er een regulier lesprogramma te volgen op vmbo, mavo, havo en vwo, gecombineerd met judotraining.

In het schooljaar 2009/2010 kozen 13 leerlingen voor deze constructie. In het schooljaar daarop 16. Het jaar 2012/2013 waren 18 talenten dagelijks met school en sport bezig. De groei ging zo door tot het laatste judoklas schooljaar 2014/15.

De judoka’s kregen dagelijks anderhalf uur training. Judo, uiteraard. Maar ook faciliteiten als krachttraining, zwemtraining en medische begeleiding. De judotraining werd verzorgd door Sportschool Geelhoed, de krachttraining door Fitness Fitaal en zwemtraining door Vrijburgbad. Het Gezondheidscentrum Ambachtsveld in Oost-Souburg zorgde voor ondersteuning op het gebied van fysiotherapie.

Stop judoklas geboorte Open Zeeuwse
Na het stoppen van de judoklas door het Scheldemond college heeft het stichting bestuur besloten een, nieuw te starten, jaarlijks terugkerend, Zeeuwse judotoernooi financieel te ondersteunen. De stichting stond borg voor het toernooi in 2015 en 2016, en heeft zich ook voor 2017 en 2018 financieel borg gesteld.
Dit Open Zeeuws judokampioenschap is een voortzetting van het jaarlijkse clubkampioenschap van Sportschool Geelhoed in de Baskenburg te Vlissingen. Dit heeft plaatsgevonden in de jaren 2008 t/m 2015.

Bedrijfsleven

Naast het reguleren van sport en onderwijs, zullen de jonge judoka’s extra trainingen, clinics en stages moeten volgen op steeds hoger niveau. Dit kost veel geld. Een tijdlang kwamen de kosten voor rekening van de ouders. Als zij die niet konden betalen, kon het kind niet mee op stage.

Stichting JUDO Zeeland wil ieder talent een kans geven en stimuleert het Zeeuwse bedrijfsleven om te doneren en/of te sponsoren. Maar ook particulieren kunnen hun steentje bijdragen. Zonder financiële steun geen faciliteiten. En zonder faciliteiten geen optimale trainingsmogelijkheden.

Stichting JUDO Zeeland maakt geen winst.
Stichting JUDO Zeeland heeft als doel judotalenten in Zeeland in de leeftijd van 12 tot 25 jaar te faciliteren.
Het bestuur wordt gevormd door onafhankelijke personen uit het Zeeuwse bedrijfsleven die zich verbonden voelen met de ontwikkeling van judotalent.