Gele band sponsor

Deze sponsoren/donateurs zijn liefhebbers, vrienden of bekenden van Sportschool Geelhoed en/of van judoka’s van deze club. Zij willen de judoka’s middels een donatie van € 50,- een financieel steuntje in de rug geven.

Deze sponsoren worden, wanneer zij daar prijs op stellen, vermeld op de sponsorpagina van zowel de site van Stichting JUDO Zeeland als die van Sportschool Geelhoed. Wanneer u dat wenst, kunt u dat aangeven in een e-mailberichtje naar info@stichtingjudozeeland.nl

Daarnaast willen wij natuurlijk graag deze sponsoren uitnodigen om eens mee te gaan tijdens een training of toernooi om de sfeer van het wedstrijdjudo eens te proeven.

Bent u een Gele band sponsor?

Dan kunt u bovenstaand bedrag overmaken naar Rabobank rekeningnummer 11 28 63981 ten name van Stichting JUDO Zeeland onder vermelding van Gele band sponsor.